Strona została wyłączona na okres kadencji (2015-2018) ze względu na brak wyboru Rady Osiedla.